top of page

Kognitiv psykolog

Psykolog Kognitiv Terapi

I et terapeutisk forløb på klinikken kan jeg blandt andet hjælpe med følgende typer af udfordringer:

 • Depression

 • Stress/udbrændthed

 • Social angst og panikangst

 • Sorg/afsavn

 • Ensomhed

 • Lavt selvværd 

 • Overtækning/overbekymring

 • Begrænset kropskontakt

 • Oplevelser af svigt

 • Meningsløshed/usikkerhed

 • Udfordringer i parforhold

I terapien arbejder vi primært ud fra en kognitiv/metakognitiv tilgang. Udgangspunktet er et trygt terapeutisk rum, hvor vi sammen vil se nærmere på de tankemønstre, der fastholder din problematik. Samtaleforløbet vil, ud over at afhjælpe dine specifikke udfordringer, sigte mod øget livsglæde samt en stærkere forankring i dine egne værdier.

Forløbet medfører typisk, at man kommer lidt mere ned i kroppen og mærker efter, hvordan man selv ønsker at udfolde sit liv. Terapien er således velegnet til dig, der gerne i højere grad vil følge dit eget hjerte, og i mindre grad leve for at tilfredsstille andres forventninger.

 • Facebook

Om klinikken

For tiden opstartes der kun nye forløb online. Online-terapi koster 600 kroner i timen. Der er mulighed for at få op til 300 kroner i tilskud via Sygesikringen Danmark i forhold til sorg, angst, depression med mere.

Psykologklinik København

Artikel af Lasse Thomsen:

Det moderne begreb om angst blev introduceret er Søren Kierkegaard i 1844. Kierkegaard var selv voldsomt angst-ramt, men alligevel betragtede han ikke kun angstsymptomer som en ubehagelig og invaliderende sygdom. For ham var det også et eksistentielt anliggende, som ethvert menneske må være klar til møde i sit arbejde med sig selv.  Men hvad er egentligt sammenhængen mellem sådanne eksistentielle betragtninger og moderne sociale angstformer som for eksempel eksamensangst? (Se mere)

Angst terapi ensomhed

Artikel af Lasse Ansgaard Thomsen:

Resume af artikel:

Siden stress-diagnosens indtog i Danmark i 1970’erne har stress-ramte fyldt mere og mere i terapi-lokalerne over hele landet. Men hvad kendetegner egentligt folk, der opsøger psykologer på grund af stress?

En af de ting, der kendetegner stort set alle folk, der klager over stress er, at kroppen og hovedet er holdt op med at samarbejde konstruktivt. Hos almindelige (ikke-stressramte) personer, er der et naturligt samarbejde mellem ”kroppen” og "hovedet"  (se mere)

Ny artikel af Lasse Ansgaard Thomsen:

Kærlighed drejer sig om at kunne møde et andet menneske, som det er. At anerkende, at den anden faktisk er, som han eller hun skal være. Og at turde modtage den anden i tillid til, at både én selv og den anden er værd at elske med alle tilsyneladende fejl og mangler.

Men hvordan lægger man opvækstens smertefulde kærlighedserfaringer bag sig, så voksenlivets kærlighedsrelationer kan få plads til at udfolde sig sundt og uhindret?  (Se mere)

bottom of page